Schoolplan 2017-2021

Waarom heeft een school eigenlijk een schoolplan en waarom zou je het lezen? Wat hebben onze leerlingen eraan? Waarin willen wij zoals de titel aangeeft “het verschil maken”? Dat zijn goede vragen, waar we in deze inleiding bij stil willen staan. Ons schoolplan heeft twee doelen.

Allereerst geeft het de richting aan waarin het Anna van Rijn College zich de komende vier jaren wil ontwikkelen: welke ambities heeft onze school? Wat maakt ons uniek binnen de regio? Hoe willen wij ervoor zorgen dat wij meer uit onze leerlingen halen en hen beter voorbereiden op een nuttige plek in de samenleving? In die zin is het schoolplan een uitnodiging aan alle medewerkers om ieder voor zich en met elkaar de beste manier te bepalen waarop wij die ambities waar kunnen maken. Het is dus geen spoorboekje: onze medewerkers zijn geen treinen. Zij zijn professionals die zich verbinden aan de ambities van hun school en die hun talenten en competenties inzetten om te ontdekken hoe zij er het beste aan kunnen bijdragen.

Het tweede doel is verantwoording. Onze school heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht en wordt ook grotendeels bekostigd met overheidsgeld. Betrokkenen hebben er daarom recht op dat de directie zich verantwoordt over het gevoerde beleid. Het schoolplan vormt het kader voor de verantwoording in het jaarverslag. Ambities worden in het plan vertaald in meetbare doelen en jaarlijks verantwoordt de directie zich over de voortgang bij het behalen van de doelen.

Aukje Bergsma

Bestuurder