Goed nieuws voor mogelijke zittenblijvers; het Anna Lyceum (Albatros) en de Anna MAVO (Flamingo) gaan deelnemen aan de zomerschool! Hieronder een korte toelichting op de zomerschool. Wilt u meer informatie, heeft u vragen, neem gerust contact op met Iris de Vrieze (IVRI@annavanrijn.nl). Zij ondersteunt het managementteam en heeft onder andere de begeleiding van de zomerschool in haar portefeuille. Meer informatie is ook te vinden op http://www.zomerscholenvo.nl/ .

Maar wat houdt dat nu eigenlijk in, zo’n zomerschool? Kort gezegd, 2 weken intensieve en persoonlijke begeleiding (1 begeleider op 6 leerlingen) in de zomervakantie van 2015 voor 2 vakken, om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar. Het doel van de zomerschool is een leerling de kans te bieden om in deze tijd de opgelopen achterstanden weg te werken zonder daar een heel schooljaar over te hoeven doen. Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in plaats van zittenblijven komt, voor sommige leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie. De docenten van de rapportvergadering (7 juli) beslissen welke leerlingen definitief mogen deelnemen aan de zomerschool. Zij bepalen dit niet alleen aan de hand van de cijfers van de leerling, maar ook aan de hand van andere ontwikkelingsaspecten die schoolsucces beïnvloeden en eventuele omstandigheden (zoals langdurige ziekte). Zowel MAVO-, HAVO- als VWO-leerlingen uit het 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar mogen deelnemen, examenklassen uitgesloten.

Om ervoor te zorgen dat de deelnemende leerlingen goed begeleid kunnen worden, vindt er een ‘warme overdracht’ plaats. Dit is een gesprek waarbij de (vak)docent van school, de begeleider van de zomerschool en de leerling aanwezig zijn. Daarnaast zijn ook de ouders/verzorgers van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De warme overdracht vindt plaats op donderdag 9 juli tussen 9 en 13 uur, de gesprekken duren 15 min per leerling. Op 8 juli wordt het rooster voor de gesprekken bekend. Mocht u dus denken dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor deelname aan de zomerschool, zou u er rekening mee kunnen houden dat u voor de warme overdracht een uitnodiging krijgt.

Onze zomerschool zal vervolgens aanvangen op maandag 13 juli en duurt t/m vrijdag 24 juli, van 9 uur tot 15 uur. Dit zijn de eerste twee weken van de zomervakantie. Voor deze zomerschool wordt samengewerkt met het Oosterlicht College en het Cals College en hij vindt plaats op het Oosterlicht in Nieuwegein. Begeleiding wordt verzorgd door externe studiecoaches van Lyceo. Daarbij ligt de focus niet alleen op inhoud, maar ook op studievaardigheden. Een positieve en enthousiaste sfeer zijn belangrijk voor het pedagogische klimaat, evenals gelijkwaardigheid en rust. De zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. Aan het eind van de zomerschool maakt de leerling één of meerdere toetsen die vooraf zijn vastgesteld door de leraren van de eigen school. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de leerling wel of niet bevorderd wordt.