Serieus werk maken van kwaliteit

Het Anna maakt serieus werk van kwaliteit. We evalueren met ouders en leerlingen en we doen regelmatig tevredenheidsonderzoeken. We informeren ouders in ons e-zine ‘Anna Actueel’, met ons jaarverslag en via de website http://www.scholenopdekaart.nl/. Het is net het rapport van onze leerlingen: een beeld van wat goed gaat en een aansporing om te blijven leren en verbeteren.

We laten ook anderen meekijken en ons feedback geven. Zo zijn er visitaties door het netwerk tweetalig onderwijs en door de 5=1 groep. Die bestaat naast het Anna uit het Minkema College in Woerden, het Schoonhovens College, het Broklede in Breukelen en het Scala College in Alphen aan den Rijn. Bij hun bezoeken komen ook ouders en leerlingen aan het woord, natuurlijk. Ook de Inspectie van het onderwijs ziet er op toe dat wij goed onderwijs leveren. De inspectie publiceert haar gegevens via hun website www.onderwijsinspectie.nl

Klik hier voor het jaarverslag van 2017 (pdf)

Klik hier voor het jaarverslag van 2018 (pdf)