1994 – Het Anna van Rijn College

Het voortgezet onderwijs in Nieuwegein kreeg in 1994 een nieuwe impuls met de oprichting van het Anna van Rijn College. Met de oprichting van het Anna van Rijn College kreeg het onderwijs binnen de school een sterke internationale oriëntatie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod tweetalig onderwijs. Leerlingen worden voorbereid op een globaliserende wereld. De school gaat er vanuit dat je een voorsprong hebt als je goed de Engelse taal spreekt. De leerlingen zijn betrokken bij talloze uitwisselings- projecten met scholen verspreid over de hele wereld. Naast deze oriëntatie kiest de school voor aansluiting bij de digitale wereld door middel van integratie van laptops en digitaal lesmateriaal in de lessen en een aanpak op maat.

Anna van Rijn

AnnavanRijn-jutphaesDe school is genoemd naar Johanna van Rijn van Jutphaas, de katholieke weldoenster uit de zestiende eeuw. Jonkvrouwe Anna van Rijn van Jutphaas was inwoonster van het zestiende-eeuwse Jutphaas. Zij leefde in de turbulente zestiende eeuw en – zeer bijzonder voor die tijd – bereikte de leeftijd van ongeveer 95 jaar. Anna van Rijn was een tijdgenoot van Karel V, Filips II, Willem van Oranje en vele andere bekende en minder bekende figuren uit de geschiedenis. Zij beleefde dit stormachtige tijdperk vanuit het bescheiden landgoed Rijnhuizen aan de oever van de Vaartse Rijn in het dorpje Jutphaas.
Op het Kerkveld van dat dorpje stonden vijf Godskameren, gesticht door Anna van Rijn. Zij bepaalde in haar testament dat vrije woning zou worden geschonken aan behoeftige mensen. Aan de muur van deze ‘Anna van Rijn huisjes’ was in 1760 een houten bord aangebracht met daarop een herinneringstekst waarvan de laatste vier regels luiden:

Haer edel stam is nu vergaen;

Wat bukt niet voor de tyt?

haer stamhuis en haar Hof nog staat

in deze wereld wijd 

Anna van Rijn lezing

jurfaasDe school houdt de herinnering aan de weldoenster van Jutphaas niet alleen levend door de naam, maar sinds 1994 ook door onder meer de jaarlijkse Anna van Rijn lezing. Burgers van Nieuwegein worden betrokken bij het gedachtegoed van Anna van Rijn dat via de sprekers met een grote reputatie in hun lezing wordt vertaald. Zij behandelen jaarlijks een onderwerp wat raakvlak heeft met de actualiteit en met het onderwijs. Sprekers, zoals oud staatssecretaris Karin Adelmund, Maurice de Hond en Maarten van Rossum en minister van der Hoeven zijn daarvan sprekende voorbeelden.

De gemeente Nieuwegein kent sinds 2005 de Anna van Rijn Erepenning voor mensen die zich inzetten voor de Nieuwegeinse stad en samenleving.