Aanmelden voor het Anna

Aanmelden voor het Anna van Rijn College gaat digitaal. Dat geldt voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in en om de stad Utrecht. De basisschool zorgt ervoor dat de leerling aangemeld wordt op de school van zijn of haar keuze. Ouders overleggen hierover met de leerkracht van groep 8.  Na de aanmelding bekijkt de toelatingscommissie van het Anna van Rijn College of we de leerling plaatsbaar vinden voor het type brugklas die is gekozen (bijvoorbeeld VMBO kader, HAVO/VWO of TVWO etc.). We kijken daarbij naar het advies van de leerkracht en het onderwijskundig rapport.

Het Anna van Rijn College, het Cals College IJsselstein en Nieuwegein, College De Heemlanden, het Houtens, het Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen en het Wellantcollege hebben afspraken gemaakt over het maximale aantal leerlingen dat er op elke school  geplaatst kan worden. Dit houdt verband met het totaal aantal leerlingen per school en de beschikbare lokaalruimte. Uitgangspunt is dat er voor elke leerling uit de regio een plek zal zijn op één van de scholen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hanteert het Anna van Rijn College geen wachtlijst meer voor leerlingen uit Utrecht.

Als teveel leerlingen zich aanmelden op het Anna van Rijn College dan zullen we loten om te bepalen wie van de plaatsbare leerlingen geplaatst kunnen worden. In de aanmeldings- plaatsingsbrochure kunt u de gemaakte afspraken nalezen. Klik hieronder voor de aanmeldings- en plaatsingsprocedure:

Brochure overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs 2019-2020

Het Anna van Rijn College heeft drie scholen. Te weten:

  • Anna Lyceum
  • Anna MAVO
  • Anna BTV De Linie.

 

Voor vragen met betrekking tot de aanmelding van uw kind:

Anna Lyceum: Mw. A. Pauw via a.pauw@annavanrijn.nl

Anna MAVO: Dhr. E.A.J. Lucassen via e.lucassen@annavanrijn.nl

Anna BTV De Linie: Mw. T. van Dijk via t.vandijk@annavanrijn.nl