Oud en nieuw is een tijd van gezelligheid en feest. Van de gemeente mag iedereen een feestje bouwen, maar men moet zich wel aan de regels houden. Zo niet, dan wordt er hard en zonder aarzelen opgetreden. Ook dit jaar vindt de campagne ´We zijn niet van lo(n)tje getikt´ plaats, met als doel de jaarwisseling veilig en normaal te laten verlopen. De campagne is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, brandweer, scholen en de politie.

Veel kan, niet alles mag

De kerstvakantie en zeker de jaarwisseling is een feestelijke tijd. Dat willen we zo houden. Daarom zijn er allerlei maatregelen om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Een paar voorbeelden van maatregelen zijn: geen vreugdevuren, geen vuurwerk in de omgeving van scholen, afsluiten van ondergrondse vuilniscontainers en extra controles van Stadstoezicht en politie. Ook zijn er algemene straatregels waar iedereen zich aan moet houden.

Wat als het uit hand loopt?

Mocht een en ander toch uit de hand lopen, dan treedt de politie tegen mensen die overlast veroorzaken onverbiddelijk op. Daarvoor zet de politie extra agenten in. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben een aantal maatregelen om in te zetten. Deze variëren van verboden op het afsteken van vuurwerk op verschillende locatie, het verhalen van schade op de daders en supersnelrecht.

Bij grotere problemen met vuurwerk, dreigende samenscholingen, brandstichting en vernieling moet uiteraard de politie worden gebeld. Onthoud de kenmerken van de dader(s) en bel direct 112. Geen spoed, wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.

Agressie en geweld

Tijdens Oud & Nieuw is er een grotere kans dat dingen uit de hand lopen. Helaas slaat een feeststemming soms om in agressie en geweld. Relschoppers brengen dan zichzelf en anderen in gevaar. Vaak hinderen zij ook politie, brandweer en ambulance. Help jij mee om Oud & Nieuw een feest te laten blijven? Kom in actie als je getuige bent van agressie en geweld. Er is altijd wel iets wat je kunt doen. 112 bellen bijvoorbeeld. Let altijd goed op je eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is.

Maatregelen

De campagne ´We zijn niet van lo(n)tje getikt´ omvat maatregelen om er voor te zorgen dat de jaarwisseling feestelijk kan verlopen. De meeste maatregelen zijn preventief van aard, dat wil zeggen dat ze vooral bedoeld zijn om te voorkomen dat er overlast is. Daarnaast zijn er maatregelen die het mogelijk maken om mensen die strafbare feiten plegen snel op een harde manier met hun gedrag te confronteren.

Vuurwerkverbod rond scholen

Jaarlijks is er veel schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling. Hoofdzakelijk wordt deze schade veroorzaakt aan scholen en sporthallen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het verboden is om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling op en rond lagere schoolpleinen. Dit kan op basis van artikel 2.73 van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwegein.

Vuurwerkafval

Vuurwerk? Het kan leuk zijn, maar veroorzaakt wel heel veel rommel. U kunt een steentje bijdragen aan een schone straat door zelf uw vuurwerkafval op te ruimen.
Hiermee voorkomt u ook ongelukken, omdat in het afval vaak verdwaald, niet-afgeschoten vuurwerk terechtkomt. Om het vuurwerk veilig op te ruimen adviseren we om de resten van het vuurwerk eerst in een emmer water nat te maken en dan in de grijze vuilcontainer te gooien.

gemeente_oudennieuw

Preventieve maatregelen

De gemeente voert een groot aantal maatregelen in om te voorkomen dat er overlast, vernielingen en schade is. Welke maatregelen dat zijn, lees je hieronder:

 • Vreugdevuren
  Vreugdevuren zijn in geen enkel geval toegestaan. De brandweer blust alle aangetroffen vuurtjes terwijl de gemeente meteen de rommel opruimt.
 • Verbod op vuurwerk
  Het is verboden om op en bij complexen van lagere scholen vuurwerk af te steken. Ook in andere gebieden is vuurwerk verboden.
  Deze gebieden zijn:
  1. Op het gehele terrein van het Antoniusziekenhuis en de omgeving daarvan;
  2. De afsluitbare passages van CityPlaza;
  3. Alle parkeergarages;
  4. Alle lagere schoolcomplexen en hun directe omgeving;
  5. In de directe omgeving van de dierenweiden en de kinderboerderij;
  6. Het station van de sneltram in het stadscentrum;
  7. In de directe omgeving van de verzorgingshuizen “Zuilenstein” aan de Diepenbrocklaan, “Vreeswijk” aan de Lekboulevard en het verpleeghuis “De Geinse Hof” aan de Vuurscheschans.
 • Parkeerautomaten
  Alle parkeerautomaten worden vanaf 23 december 2013 t/m 2 januari 2014 afgesloten.
 • Toezicht
  Stadstoezicht houdt in de periode van 23 december 2013 t/m 4 januari 2014 extra toezicht in de openbare ruimte. In overleg met de politie en beveiliging wordt extra ingezet op de bekende hotspots, bij scholen en bij vuurwerkvrije locaties.
 • Ondergrondse papiercontainers en afvalbakken
  Alle ondergrondse papiercontainers worden op 30 december 2013 afgesloten. Preventief worden voor de jaarwisseling op bijna alle afvalbakken een afsluitklep geplaatst.
 • Maatregelen door scholen
  Aan alle schooldirecteuren is gevraagd om maatregelen in en om de gebouwen te nemen om zo schade te voorkomen.

Afdwingende maatregelen

Mensen die strafbare feiten plegen, kunnen er op rekenen dat het Openbaar Ministerie niet aarzelt om ze snel en doelgericht te vervolgen. Zowel gemeente als Openbaar Ministerie treffen maatregelen om dit mogelijk maken.

 • Verhalen van schade
  Beschadigt iemand een gemeentelijk eigendom dan kan de gemeente deze schade vrijwel direct verhalen op de dader. De politie overhandigt hiervoor met spoed de gegevens van de dader aan de gemeente.
 • Supersnelrecht
  Zoals in alle grote steden, voert het parket Utrecht supersnelrecht in. Op 3 januari 2014 is er een zitting met zaken gerelateerd aan de jaarwisseling.