Veelgestelde vragen

Wanneer je een vraag hebt over het Anna, over onze scholen of over de toelating dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Hier hebben wij de meest gestelde vragen voor jullie op een rijtje gezet. Nu kan het natuurlijk altijd zo zijn dat de vraag die je hebt er niet bij staat. Neem dan contact met ons op en wij zullen je zo spoedig mogelijk verder helpen.

Mavo (Flamingo)

Moet de basisschool een speciaal advies geven?
De Mavo leerling moet goed gemotiveerd zijn en een TL of TLH advies hebben van de basisschool. Een positief advies van de basisschooldocent is belangrijk. Een Mavo leerling vindt leren leuk en is bereid hard zijn best te doen.

Aan welke eisen moet een (tweetalige) Mavo leerling voldoen?
In principe wordt een leerling met een TL of TL/H advies direct geplaatst. Mocht een leerling een lager advies krijgen vanuit de basisschool dan wordt onderzocht of plaatsing mogelijk is (mede afhankelijk van de CITO score). Als je kiest voor de tweetalige MAVO dan volgt er een toelatingsgesprek waarin wordt gelet op motivatie. de wil om harder te lopen dan een ander en de bereidheid om thuis te werken.

Doet het Anna van Rijn College dit alleen?
Nee, er zijn maar liefst ruim dertig scholen verspreid over heel Nederland met deze vorm van onderwijs. Deze scholen zijn verenigd in een landelijk netwerk en leren zo ook van elkaar.

Is TTO iets voor mij?
Kijk snel op Ik kies TTO

Klopt het dat ik een laptop krijg van de Anna MAVO?
Het is zo dat je een laptop nodig hebt om je lessen te kunnen voorbereiden en volgen. Deze laptop wordt, net als de boeken, deels door de school betaald.

Heeft de Anna MAVO een eigen draadloos netwerk?
Dat klopt. Op alle vestigingen van het Anna van Rijn college is een draadloos netwerk aanwezig.

Wat wordt er van de ouders van een Anna Mavo leerling verwacht?
Van de ouders wordt verwacht de leerlingen te ondersteunen bij het maken van (t)huiswerk, betrokkenheid bij de schoolresultaten en studievaardigheden. Alleen dan kan een leerling echt slagen.

Wat is het doel van onze kleinschalige Anna Mavo?
Leerlingen met Mavo advies zijn over het algemeen goed in reproductie (uit het hoofd leren en reproduceren) maar (nog) minder goed in het maken van inzichtsvragen- en opdrachten. De Mavoleerling heeft veel behoefte aan structuur en kleinschaligheid, maar kan dan best moeilijkere stof aan. Op onze Mavo krijgen leerlingen langer de tijd om vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben en werken aan ontwikkeling van inzicht. Van ‘doeners’ moeten het langzaam meer ‘denkers’ worden. De kleinschaligheid van het gebouw maakt dat we de leerlingen goed in beeld hebben en extra kunnen begeleiden. Dit maakt de doorstroom naar vervolgonderwijs makkelijker.

Hoe zien de lessen eruit?
De lesmethoden worden vanaf klas één aangeboden op Mavo niveau. Bij ons volg je verschillende soorten lessen en een deel daarvan kies je zelf. Bij dat keuzeproces wordt je geholpen door de mentor.

Waaruit bestaat de extra begeleiding van de leerlingen?
De leerlingen krijgen in het eerste jaar een mentor. De mentoren zijn getraind en geven de leerlingen intensief studievaardigheden. Een Mavo leerling leert goed plannen, samenvattingen maken, begrippen leren, verschillende leerstrategieën, reflectie over leren enz. Daarnaast houden de mentoren de cijfers, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden in de gaten en onderhouden ze contact met de ouders over de voortgang.

Hoe laat ben ik uit?
We werken in lessen van 70 minuten en starten om 08.30 uur. De lessen zijn in principe elke dag afgelopen om 15.00 uur.

Wanneer heb ik pauze?
Er zijn twee pauzes op een dag: Van 11.00 – 11.20 uur en van 12.30 – 13.00 uur.

Tweetalig VMBO

Worden alle lessen in het Engels gegeven?
Tweetalig onderwijs is een keuze en alleen mogelijk als je een kader- of een G/T advies krijgt van de basisschool. Niet alle lessen worden in het Engels gegeven, het gaat om 30% van de lestijd en het wordt verspreid in projecten bij verschillende vakken/leergebieden aangeboden.

Mag mijn kind helemaal geen Nederlands spreken in die lessen?
Zeker wel. In het begin is ruimte om in het Nederlands vragen te stellen. De ervaring leert dat het steeds minder nodig is.

Kan mijn kind dit wel?
Tweetalig onderwijs is uitdagend onderwijs. Je hebt er geen speciale talenknobbel of extra hoge cijfers voor nodig maar wel de wil om je goed in te zetten.

Geeft het onderwijs in de Nederlandse taal geen problemen?
Wij geven extra Nederlands en hebben een speciaal taalbeleid ontwikkeld om er voor te zorgen dat het Nederlands op peil blijft. Overigens leert de ervaring met tweetalig onderwijs dat kinderen er eerder beter van worden in Engels én Nederlands. Ze worden dus taliger in het algemeen.

Wordt er ook over de grens gekeken?
Er is binnen het tweetalig onderwijs in onze school aandacht voor internationale projecten. Ook wij vinden het van groot belang dat een leerling over de grenzen heen leert kijken. Zo krijgt elke leerling tijdens de 4 jaar dat hij/zij op het Anna van Rijn College zit te maken met een internationaal project.

Moet de basisschool een speciaal advies geven?
Als je kiest voor de tweetalige K-G/T afdeling dan volgt er een toelatingsgesprek waarin wordt gelet op motivatie, de wil om harder te lopen dan een ander en de bereidheid om thuis te werken.

Mijn kind heeft een LWOO- indicatie. Komt hij/zij ook in aanmerking voor tweetalig onderwijs?
Ja, wij bieden alle leerlingen op K-G/T tweetalig onderwijs aan. Wij doen dit door middel van projecten verspreid over verschillende vakken, Daardoor komt het niet in de knoei met de extra begeleiding die LWOO leerlingen ontvangen.

Anna Lyceum

Wanneer word ik geplaatst op het Anna Lyceum?
Er zijn procedures afgesproken rondom de overgang van basis- naar het voortgezet onderwijs. Leidend is het advies van de basisschool en aanvullend de CITO score. Wanneer je tweetalig lessen wilt gaan volgen, is er ook een intakegesprek op school om te weten hoe je niveau van het Engels is en kijken we naar je motivatie.

Is TTO iets voor mij?
Kijk snel op Ik kies TTO

Hoeveel lessen in het Engels krijg ik op de tweetalige afdeling van het Anna Lyceum?
Je krijgt minimaal de helft van je lessen in het Engels. Je leraren spreken Engels en jij spreekt ook Engels in de klas. De toetsen zijn in het Engels net zoals je studieboeken en opdrachten.

Wat zijn de kosten voor het tweetalig onderwijs?
Wij vragen voor een aparte ouderbijdrage voor het tto. De kosten zijn € 470,- per leerjaar.

Klopt het dat ik een laptop krijg van het Anna Lyceum? Het is zo dat je een laptop nodig hebt om je lessen te kunnen voorbereiden en volgen. Deze laptop wordt, net als de boeken, deels door de school betaald.

Heeft het Anna Lyceum een eigen draadloos netwerk?
Dat klopt. Op alle vestigingen van het Anna van Rijn college is een draadloos netwerk.

Wat is een R-uur? Een R-uur is een keuze uur. Je kiest enkele vakken uit, waar je extra aandacht aan wilt/moet geven. Je mentor helpt je indien nodig met kiezen. In lessen van 40 minuten ga je zelfstandig aan deze vakken werken. Je kunt dan vragen stellen aan de vakdocent. Na een periode van 4 weken, maak je een nieuwe keuze.

Hoe laat ben ik uit?
We werken in lessen van 70 minuten en starten om 08.30 uur. De lessen zijn in principe elke dag afgelopen om 15.00 uur.

Wanneer heb ik pauze?
Er zijn twee pauzes op een dag: Van 11.00 – 11.20 uur en van 12.30 – 13.00 uur.