Tweetalig en Regulier onderwijs

Bij het Anna van Rijn College kun je te terecht voor zowel regulier als tweetalig onderwijs.

Internationaal en tweetalig

Onze wereld is internationaal. Daar moeten leerlingen zich op voorbereiden. Via Internet, e-mail en Whatsapp hebben leerlingen net zo makkelijk contact met klasgenoten als met iemand aan de andere kant van de wereld. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken.

Door kennis te maken met andere culturen van binnen en buiten Europa leren ze verder te kijken dan de Nederlandse neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Niet alles wat Nederlanders normaal vinden is voor anderen even vanzelfsprekend. Bij ons leren kinderen daarmee omgaan.

We behoren al meer dan 20 jaar tot de koplopers in tweetalig onderwijs en hebben diverse internationale (uitwisselings)projecten. We hebben partnerscholen in Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Italië, België en de Verenigde Staten van Amerika. Ook hebben we een partnerschool in Rundu (Namibië) waarvoor we geld inzamelen zodat aidswezen ook naar school kunnen. Op alle afdelingen zijn internationale projecten, uitwisselingen en excursies.

Ons tweetalig onderwijs is nog het meest internationaal gericht. Daarom krijgen onze tto- leerlingen bij het diploma ook een bewijs van het NUFFIC, de organisatie die internationalisering in het Nederlandse onderwijs coördineert, dat ze in de onder- en bovenbouw ruime internationale ervaring hebben opgedaan. Ze leren bij ons ook voor een internationaal eindexamen Engels waarmee je laat zien dat je het Engels op een buitengewoon hoog niveau beheerst. Tweetalig onderwijs is mogelijk via Anna MAVO en het Anna Lyceum. Wanneer je kiest voor tweetalig onderwijs op het Anna word je een kei in Engels!

Regulier onderwijs

We bieden regulier voortgezet onderwijs via Anna BTV De Linie, Anna MAVO en het Anna Lyceum.
Bekijk de schoolgidsen voor meer informatie over ons reguliere en tweetalige onderwijs.

Ouderbijdrage

Het Anna vraagt een ouderbijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs. Daarvan worden extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald. Als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij een beroep doen op een regeling. Het Anna werkt bijvoorbeeld samen met de Stichting Leergeld en de (omliggende) gemeente(s).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider van de betreffende afdeling.

Meer weten?

Op www.ikkiestto.nl vind je meer informatie en video’s over tweetalig onderwijs.