Het Europees Platform –internationaliseren in onderwijs organiseert op donderdag 20 november 2014 i.s.m. het Anna van Rijn College in Nieuwegein de conferentie ‘Practical Perspectives: ontwikkelen van tweetalig beroepsonderwijs’. Tijdens deze conferentie wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van tweetalig vmbo naar tweetalig mbo en wordt tweetaligheid in het hele beroepsonderwijs belicht.

Het tweetalig vmbo is vijf jaar geleden van start gegaan en de eerste oud-leerlingen gaan nu naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daar is ook een groei van het aantal tweetalige opleidingen zichtbaar. Zo ontstaat steeds meer een doorlopende leerlijn vanuit het vroeg vreemde talenonderwijs op 1.000 basisscholen via het voortgezet onderwijs naar het mbo. Afstemming is dus een noodzaak. Deze conferentie gaat aan die behoeften een nadere invulling geven.