Afgelopen dinsdag 23 mei heeft de onderwijsinspectie het Anna NEXT VMBO bezocht. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie het vertrouwen uitgesproken in het onderwijsaanbod, het onderwijsproces en de onderwijsresultaten op het Anna NEXT VMBO. Uiteraard zijn wij erg trots op dit vertrouwen. Hierdoor kunnen we ons nu nog meer richten op de toekomst. Hoe ziet deze er dan uit voor het Anna NEXT VMBO?

Anna NEXT VMBO staat voor praktijkgericht beroepsonderwijs met een doorlopende leerlijn van het eerste leerjaar tot aan het diploma. Met deze leerlijn wordt onze leerling voorbereid op de toekomst: een vervolgopleiding op het MBO en uiteindelijk een goede baan. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het ROC waaronder het ICT College. In de onderbouw maakt de leerling wekelijks kennis met onze vier beroepsprofielen door middel van Anna Experience. Daarnaast wordt de verbinding tussen de basisvormende vakken gelegd door de aangeboden theorie zoveel mogelijk direct in de praktijk te brengen. In de bovenbouw heeft de leerling een keus gemaakt uit één van de vier beroepsprofielen, maar kan tevens kennis maken met de andere beroepsprofielen door middel van een keuzemodule. Hierdoor krijgt onze leerling de mogelijkheid zich breed te oriënteren op zijn toekomst en kennis te maken met de mogelijkheden. Tenslotte zal het vak ondernemerschap nadrukkelijker in ons onderwijsaanbod worden aangeboden.