Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzame energie, ook het Anna van Rijn College. Wij nemen duurzame energie af. Daarmee verduurzaamt onze bedrijfsvoering en leveren wij een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

GroenGarant van NUON verduurzaamt ons energiegebruik door middel van garanties van oorsprong (GVO’s), die gekoppeld zijn aan elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales. Door gebruik te maken van de stroomsnelheid van water, kan Nuon via een turbine elektriciteit opwekken. In Nederland heeft Nuon twee waterkrachtcentrales, in Maurik en Alphen.

Als onderwijsinstelling proberen wij ook een steentje bij te dragen aan een duurzamer gebruik van onze aarde.