AvR media Anna’s got talent: de Mediagroep

De Mediagroep is vorig jaar opgericht met een tweeledig doel: verslag doen van het leven op het Anna Lyceum en het verder ontwikkelen van de mediavaardigheden van leerlingen. Een belangrijk platform voor deze activiteiten is het Anna van Rijnkanaal (http://annakan.nl/) dat in november 2012 van start ging.

Dit jaar heeft de Mediagroep de status van talentprogramma gekregen. Dat wil zeggen dat de groep van op dit moment zo’n vijftien leerlingen die alle redactionele taken uitvoert, ook een gestructureerd opleidingsprogramma krijgt aangeboden op het gebied van media. Daartoe is het Anna Lyceum een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Utrecht, faculteit Communicatie en Journalistiek.

In het wekelijkse V-uur op dinsdag ligt de nadruk op praktische activiteiten: geen hoorcolleges over hoe je een verhaal vertelt in tekst of (bewegend) beeld, maar zelf aan de slag, met een ervaren begeleider bij de hand. Daarbij brengen deelnemers vaak al heel wat eigen kennis en ervaring mee. Naast het verbeteren van de praktische vaardigheden krijgen de deelnemers ook meer inzicht in de werking van zowel de traditionele als de nieuwe media.

Alle leerlingen uit onder- en bovenbouw met belangstelling voor media en de techniek daarachter, kunnen zich aanmelden voor de Mediagroep, die wordt begeleid door mevrouw Van Sloten en meneer Van Oortmerssen. Bij hen kun je terecht voor meer informatie. Daarbij is in elk geval je motivatie van belang en het helpt ook als je qua schoolprestaties niet in de gevarenzone zit.