Bètatalent programma van het Anna Lyceum

 

Het bètatalent programma is bedoeld voor getalenteerde bètaleerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo die extra uitdaging kunnen gebruiken voor de vakken scheikunde, wiskunde, informatica, natuurkunde en biologie en zich graag extra willen verdiepen in deze bètavakken.

De bètatalentgroep werkt één keer per week onder begeleiding van een van de bètadocenten aan modules, practica en andere opdrachten die tijdens de reguliere lessen niet aan bod komen. Zo zijn we op zoek gegaan naar Actinomyceten, bacteriën die antibiotica produceren en hebben wij bio-ethanol gemaakt uit  wc-papier. Er is een module over luchtwrijving gedaan, we doen mee aan verschillende olympiades en volgen gastlessen.

Om een goed beeld te krijgen van het werkveld van bèta’s/technici gaan we op excursie. Zo zijn we op bezoek geweest bij BasF in de Meern, Neste Oil op de Maasvlakte en de TU Delft. Ook staat een bezoek aan de Sterrenwacht Utrecht op het programma en zullen we deelnemen aan het programma: “Nerds on stage”.

We stimuleren leerlingen uit de bètatalentgroep om ook buiten het Anna Lyceum onderwijs te volgen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een module volgen aan de TU Delft of hun profielwerkstuk maken in samenwerking met een universiteit of Hogeschool.