Foto: Bestuurders Math van Loo en Kees Rutten ondertekenen overeenkomst.

Op woensdag 10 februari 2016 hebben de vmbo-afdeling van het Anna van Rijn College aan de Harmonielaan in Nieuwegein en ROC Midden Nederland een samenwerkingsovereenkomst getekend, die tot doel heeft om leerlingen en studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst. De samenleving verandert in snel tempo evenals de vraag van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Beide onderwijsinstellingen springen daarop in door, naast het bieden van goed vakonderwijs, leerlingen extra vertrouwd te maken met ondernemen en IT. Een belangrijke stap wordt gezet in het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor leerlingen met een toekomst in de ondernemende wereld van de IT.

Inhuizen

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zal het ‘ICT College, een mbo-college van ROC Midden Nederland’ zich ook fysiek in het pand van Anna VMBO aan de Harmonielaan gaan vestigen waardoor een doorlopende leerlijn goed is vorm te geven. IT is overal aanwezig, het behoort tot de meest aansprekende ‘21st century skills’. Uiteraard intensiveren we ook de verdere samenwerking met het bedrijfsleven en een nieuwe eigentijdse indeling van de school zal voor de zomer worden vormgegeven.

avr logo ROCMN logo