Privacy Statement,
Disclaimer en Copyright

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website

Het Anna van Rijn College houdt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Hoewel het Anna van Rijn College bij de totstandkoming van de content op deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Het Anna van Rijn College is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij het Anna van Rijn College voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Anna van Rijn College is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Autoriteit Persoonsgegevens

Het Anna van Rijn College verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).

Verwerking Persoonsgegevens

Het Anna van Rijn College behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
Het Anna van Rijn College kan Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de website en de e-mailnieuwsbrieven van het Anna van Rijn College.

Mail

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Facebook en Instagram?

Op deze site zijn verwijzingen opgenomen naar sociale netwerken als Facebook en Instagram. De verwijzingen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies

De website van het Anna van Rijn College maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, notebook, tablet, mobile telefoon of andere digitale apparatuur worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van het AvR beter te laten functioneren, de gebruiker een verbeterde gebruikerservaring te geven en het web bezoek te monitoren. Het Anna van Rijn College kan doormiddel van cookies nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Het Anna van Rijn College kan deze gegevens niet herleiden tot een computer, mobiele telefoon of andere apparatuur of individu. Cookies geven het Anna van Rijn College in géén enkel geval toegang tot uw computer! U kunt cookies accepteren of weigeren. Wanneer u cookies weigert, kan het zijn dat u niet alle functionaliteiten van de Anna van Rijn – website optimaal kunt gebruiken.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van het Anna van Rijn College?, U kunt ons via het volgend e-mail adres bereiken: privacy@annavanrijn.nl

Het Anna van Rijn College behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het Anna van Rijn College adviseert u dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.