Onderwijsconcept – Anna MAVO

De Anna MAVO heeft vier soorten lessen, waarin verschillende leerstijlen aan bod komen. Tegelijkertijd proberen we er voor te zorgen dat er iedere dag een continurooster is van 08.30 tot 14.50 uur. Zo weet je iedere dag waar je aan toe bent. Daarnaast maken we op een slimme manier gebruik van ICT, hebben we talentprogramma’s en hebben we een uitstekende leerlingenbegeleiding

Vier soorten lessen

Op de Anna MAVO kennen we vier soorten lessen, namelijk:

A-lessen
De Anna-les (A-les) is een basisles van 70 minuten. In deze les ga je na of je alle lesstof hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen, simulaties etc. Je volgt per dag maximaal vier van deze lessen.

R-lessen
Verder zijn er Remedial-lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde/rekenen) bijspijkeren onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Als dat niet nodig is kun je zelf kiezen voor welk vak je aan de slag gaatSamen met de mentor bekijk je twee keer per periode welke R-lessen je gaat volgen. Iedere dag is er een R-les op een vast moment ingeroosterd. Eens per week (voor de onderbouw twee keer per week) wordt een R-uur gebruikt voor mentorzaken.

T-lessen
T(alent)-lessen vinden plaats in P3 en P4 en bestaan uit 2 verschillende soorten lessen. Dit is afhankelijk van bepaalde criteria waaraan de leerling moet voldoen om zelf een keuze te kunnen en mogen maken. Als de leerling aan de criteria voldoet dan mag hij/zij kiezen voor een talentles van 70 minuten (Spaans, Frans, maken van een vlog, maken van een website e.d.). als een leerling niet aan bepaalde criteria voldoet dan zal hij naar Nederlands, Engels of wiskunde moeten gaan om de achterstanden weg te werken.

C-lessen
Tot slot zijn er College-lessen (C-lessen). Indien een docent afwezig is dan heb je een C-les waarin je zelfstandig aan het vak van jouw keuze gaat werken of gaat werken voor het vak dat uitvalt. Er zijn natuurlijk docenten aanwezig die je hierbij begeleiden.

ICT en didactiek

ICT biedt ons nieuwe mogelijkheden om te leren en les te geven. Door op een slimme manier gebruik te maken van digitale leermiddelen, bereiden we je voor op de digitale wereld. Bij het Anna MAVO betekent dit dat je als leerling vertrouwt raakt met:

  • werken op de computer
  • Office programma’s
  • Zoeken van informatie
  • Gebruik van onze elektronische leeromgeving (ELO) It’s Learning

Door de manier waarop wij ICT inzetten kun je altijd en overal aan de slag met de lesstof, heb je minder boeken nodig en lever je steeds meer opdrachten digitaal in.

Talentprogramma’s

Op de Anna MAVO hebben we verschillende talentprogramma’s die deels zijn gekoppeld aan R-lessen en/of T-lessen. Een greep uit onze talentprogramma’s:

Leerlingbegeleiding

Iedere leerling heeft een mentor die je helpt bij alles waarbij je hulp kunt gebruiken: wennen aan een nieuwe klas en nieuwe docenten, de weg vinden in het schoolgebouw, gebruik van de laptop, plannen en maken van je huiswerk, kiezen van een deel van de lessen etc.

Wil je meer informatie over onze visie op onderwijs, download dan gerust onze schoolgids!