Onderwijsconcept – Anna Lyceum

Modern onderwijs met op maat gesneden leertrajecten vraagt om een gevarieerde lesindeling. Daarom heeft het Anna Lyceum vier soorten lessen, waarin verschillende leerstijlen aan bod komen. Tegelijkertijd zorgen we iedere dag voor een continurooster van 08.30 tot 15.00 uur. Zo weet je iedere dag precies waar je aan toe bent. Daarnaast maken we op een slimme manier gebruik van ICT, hebben we talentprogramma’s, bieden we tweetalig onderwijs en internationaliseringsprojecten en hebben we uitstekende leerlingbegeleiding. 

Nieuwe aanpak, nieuwe lessen

Op het Anna Lyceum kennen we 4 soorten lessen, die we ook wel AVRC-lessen noemen:

A-lessen De Anna-les (A-les) is een basisles van 70 minuten. In deze les ga je na of je alle lesstof hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen, simulaties, practica etc. Je volgt per dag maximaal vier van deze lessen.

V-lessen Naast de A-lessen zijn er alleen in de bovenbouwklassen verwerkings- of verdiepingslessen (V-lessen). Deze lesuren duren ook 70 minuten. In een V-les werk je onder begeleiding van een vakdocent zelfstandig aan verdere verwerking en verdieping van de leerstof uit de A-les. V-lessen zijn ook zeer geschikt voor samenwerken en het doen van onderzoek. Aan het begin en halverwege iedere periode kies je zelf in overleg met je mentor de vakken waarvoor je een V-les wilt volgen. Op deze manier kun je je eigen leertraject uitstippelen.

R-lessen Verder zijn er Remedial-lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een vak bijspijkeren onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Samen met de mentor bekijk je twee keer per periode welke R-lessen je gaat volgen. Iedere dag is er een R-les op een vast moment ingeroosterd. Eens per week wordt een R-uur gebruikt voor mentorzaken. Je kunt tijdens R-lessen ook deelnemen aan enkele van de talentprogramma’s.

C-lessen Tot slot zijn er College-lessen (C-lessen). Indien een docent afwezig is dan heb je een C-les waarin je zelfstandig aan het vak van jouw keuze gaat werken. Er zijn natuurlijk docenten aanwezig die je hierbij begeleiden.

Korte, regelmatige lesdagen zonder tussenuren.
Lestijden onderbouw (klik op de afbeelding voor een vergroting):

avrc uren anna lyceum 14-15

 

 

 

 

 

ICT en didactiek

ICT biedt ons nieuwe mogelijkheden om te leren en les te geven. Door op een slimme manier gebruik te maken van digitale leermiddelen, bereiden we je voor op de digitale wereld. Bij het Anna Lyceum betekent dit dat je als leerling vertrouwd raakt met:

  • werken op de computer
  • Office programma’s
  • Zoeken van informatie
  • Gebruik van onze digitale leeromgeving (ELO)

Door de manier waarop wij ICT inzetten kun je altijd en overal aan de slag met de lesstof, heb je minder boeken nodig, volg je steeds meer je eigen leertraject en lever je steeds meer opdrachten digitaal in.

Talentprogramma’s

Op het Anna Lyceum hebben we een ruim aanbod aan talentprogramma’s die deels zijn gekoppeld aan R-lessen en V-lessen. Een greep uit onze talentprogramma’s:

TTO en internationalisering

Je kunt bij ons tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat een deel van je lessen in het Engels wordt gegeven. Daarnaast hebben we internationale partnerscholen, internationale projecten, uitwisselingen en excursies. We zijn ook een ELOS-school (Europa als Leeromgeving Op School). Met een aantal andere Nederlandse en buitenlandse scholen vergroten we de aandacht voor Europa in onze lessen en organiseren we uitwisselingen, gezamenlijke projecten en e-mailcontacten.

Op het Anna Lyceum kun je tweetalig HAVO, tweetalig Atheneum of Tweetalig Gymnasium volgen.

Leerlingenbegeleiding

Iedere leerling heeft een mentor die je helpt bij alles waar je hulp kunt gebruiken: wennen aan een nieuwe klas en nieuwe docenten, de weg vinden in het schoolgebouw, gebruik maken van de laptop, plannen en maken van je huiswerk, kiezen van een deel van de lessen, etc.

Wil je meer informatie over onze visie op onderwijs, download dan gerust onze schoolgids!