Onderwijsconcept – Anna de Linie

Sommige leerlingen hebben extra zorg en aandacht nodig. Dat beseffen we ons bij Anna De Linie heel erg goed. En daar richten we ons onderwijs bewust op in. Bij Anna de Linie zetten we de leerling in het middelpunt.

De leerling gaat voor de leerstof

Het draait niet in eerste instantie om de leerstof, maar om het leren van de leerling. Samenhang in onderwijs vinden wij erg belangrijk: leerlingen leggen daarom bij ons sneller verbanden. Door voor ieder vak eenzelfde aanpak te gebruiken is ons onderwijs duidelijk gestructureerd. De verschillen tussen de leerlingen zijn divers en daarom wordt er bij alle hoofdvakken, Nederlands, wiskunde, rekenen en Engels individueel gewerkt. Bij deze vakken wordt de leerstof aangeboden in de vorm van een weektaak. In deze weektaak worden verschillende aspecten van de leerstof individueel aan de leerling aangeboden. Een deel is een persoonlijk programma, waarin gewerkt wordt aan de specifieke achterstanden van de leerling.

Leren leuk maken

Leren kan leuk zijn! Op Anna De Linie maken we leren leuk door verschillende werkvormen aan te bieden. Deze werkvormen passen bij de leerstijl en het niveau van leerlingen, waardoor je meer plezier krijgt in leren. En dat is ook helemaal niet zo vreemd; wanneer je bezig bent met iets dat bij je past, vind je het eerder leuk! Voor leerlingen die met het plannen van een weektaak veel moeite hebben, wordt de weektaak samen met de docent ingedeeld of wordt er een dagtaak aangeboden. Bij de overige vakken wordt de leerstof groepsgewijs aangeboden. Bij veel vakken wordt dit gedaan in leergebieden. Door deze leergebieden is er sprake van meer samenhang in de leerstof. De volgende leergebieden worden aangeboden: Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie), Mens en Techniek (natuur/scheikunde en techniek) en Mens en Natuur (biologie en verzorging).

Samen het verschil maken

Naast leerstof wordt er ook veel aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden bij de leerlingen. Deze vaardigheden liggen op vele gebieden, zoals leren samenwerken, leren plannen, leren luisteren, leren zelfstandig opdrachten uit te voeren, leren omgaan met jezelf, de ander en je omgeving. Deze vaardigheden komen bij alle vakken in de school aan de orde. Samen met de mentor heeft de leerling competentiegesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de leerpunten van de leerling afgesproken. De meeste leerlingen volgen de klassen 1 en 2 op Anna De Linie en gaan daarna naar een van de VMBO-scholen in de regio, meestal naar klas 3. Een kleine groep leerlingen doet eindexamen op Anna De Linie in de afstudeerrichting Handel en Administratie, door middel van een Leer Werk Traject.

Wil je meer informatie over onze visie op onderwijs, download dan gerust onze schoolgids!