Persbericht

De Raad van Toezicht van het Anna van Rijn College is verheugd te kunnen meedelen dat zij als nieuwe bestuurder van de school heeft mogen benoemen: drs. M.P.M. van Loo. De heer Van Loo is al enige jaren aan de school verbonden, eerst als locatiedirecteur a.i van de locatie Albatros, momenteel als bestuurder a.i. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met zijn benoeming ‘het Anna’ de komende jaren verzekerd is van continuïteit in en de kwaliteit van bestuur en management.

Van Loo zal verder leiding geven aan de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept van het Anna van Rijn College, waarin maatwerk voor de leerlingen en toepassing van een vernieuwende didactiek, geïntegreerd met de invoering van ICT, centraal staat. Het Anna van Rijn College blijft daarnaast het boegbeeld voor tweetalig- en internationaal georiënteerd onderwijs.

Het onderwijsconcept, wat nu zijn derde jaar ingaat, heeft in korte tijd geresulteerd tot een duidelijke koers, stijgende onderwijsresultaten en een nieuw elan op de school. Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat de heer van Loo bereid is gevonden de leiding van de school voor langere tijd op zich te nemen. Daarmee is de continuïteit van het ingezette beleid gewaarborgd.