Erasmus+ project ‘Don’t DROP me OUTside’

Het Anna van Rijncollege is sinds oktober 2017 als partner opgenomen in een twee en een half jaar durend internationaal project. Het project wordt gefinancierd door  De Europese Commissie via Erasmus + en behelst een onderzoek naar schooluitval, voortijdig schoolverlaters en schoolverzuim. Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld om schoolverlaten terug te dringen. De naam van het project is: Don’t drop me out(side). Het project is bekend bij Erasmus+ onder: (2017-1-NL01-KA201-035264), Het internationale project kent partners uit: Slovenië, Italië, Turkije en Nederland. Het Anna van Rijncollege (Anna NEXT VMBO) voert de coördinatie als hoofdpartner uit over dit project.

De algemene doelstelling van het project is om een totaal benadering te gebruiken bij de aanpak van voortijdige schoolverlaters. Hiertoe zal in eerste instantie onderzoek worden gepleegd door de betrokken partners naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten. Bij onderzoek staan vragen centraal als: zijn de oorzaken van schoolverlaten in heel Europa gelijk en in hoeverre kunnen wij elkaar helpen met een inspirerende en innovatieve aanpak. Immers de afgelopen 10 jaar is al veel gepubliceerd en geprobeerd om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Het project zal zich ook richten op leerkrachten die aanvullende praktische kennis nodig hebben om snel leerlingen te identificeren die de neiging hebben om voortijdig van school te gaan. Met de ontwikkeling van online tools voor het analyseren en mogelijk preventieve aanpak van voortijdige schoolverlaten hoopt het project internationaal bij te dragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

De projectpartners zijn:

  • Anna van Rijncollege (Anna NEXT VMBO) — Nederland
  • Digg ‘Out – gespecialiseerde jongerenorganisatie Almere
  • Hayatboyu Ogrenme Akademisi Dernegi , Turkije,
  • Ontwikkelingsmaatschappij Empoli Valdesa, Italië,
  • Instituto Superiore Statale Fermi da Vinci, Italië,
  • PIA, informatiesystemen en -diensten Slovenië,
  • School Center Velenje, Slovenië.

Duur van het project: 1. 12. 2017 – 5. 4. 2020

Facebookpagina Don’t Drop me Outside