Leerwegondersteunend onderwijs op Anna NEXT VMBO

Voor leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs doen wij nog net een stapje extra. De manier waarop wij het onderwijs hebben ingericht met onderwijs aangepast op jouw eigen leerbehoefte (gepersonaliseerd leren), zorgt ervoor dat je de kans krijgt om binnen vier jaar je leerachterstanden weg te werken en een volwaardig vmbo – diploma te behalen. De mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus af te ronden, sluit aan bij de behoefte van leerlingen met LWOO – indicatie. Aan de ene kant wordt gewerkt aan de vakken waar extra ondersteuning nodig is door de ontstane leerachterstanden en aan de andere kant kan de leerling zich verdiepen in de vakken waar hij goed en is en waar mogelijk deze vakken ook nog op een hoger niveau afsluiten.

Onderbouw

Om vanaf het eerste leerjaar aan de slag te gaan met het wegwerken van leerachterstanden, zijn onze onderbouwklassen bijvoorbeeld nooit groter dan twintig leerlingen. Binnen deze klassen is er veel individuele aandacht voor de leerling. De mentor heeft extra tijd om de leerling te begeleiden en mocht dit niet genoeg zijn dan hebben we leerlingenbegeleiders die een leerling een korte of langere tijd extra kan ondersteunen op bijvoorbeeld studie- of sociale vaardigheden.

Er wordt extra structuur geboden doordat alle docenten werken met het klassenboek en alle leerlingen een eigen agenda krijgen van de school. Tijdens de mentorlessen wordt hier altijd aandacht aan besteed om te zorgen dat alle leerlingen dezelfde kennis hebben. Tevens wordt het huiswerk door de docent genoteerd in Magister, waardoor ook ouders het huiswerk kunnen zien. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om tweemaal per week op school te werken aan je huiswerk onder begeleiding van je mentor.

Bovenbouw

Ook in de bovenbouw houden wij rekening met verschillen tussen onze leerlingen. Ons onderwijs is zo ingericht dat je meer aandacht kan besteden aan vakken die je lastig vindt en minder aandacht aan vakken die erg goed gaan. Mits je het aan kan is de mogelijkheid om sommige vakken op een hoger niveau te volgen en daar examen in te doen.

De mentorondersteuning is in de bovenbouw gelijk aan de onderbouw. Naast dat je les krijgt van je mentor heb je ook twee mentorlessen per week ingeroosterd. Samen met je mentor maak je jouw eigen leerplan. Jullie spreken af hoe je jouw aandacht verdeelt tussen de vakken maar kijken bijvoorbeeld ook al verder naar een vervolgopleiding die bij je past.

Onze school is een kleine school waar leerlingen en medewerkers elkaar kennen. Dit zorgt voor een prettige ook wel huiselijke sfeer. Deze sfeer draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en de mogelijkheid om zichzelf te kunnen zijn. Mocht het nodig zijn dan kunnen we jou als leerling of de klas als groep observeren om te kijken hoe de interactie onderling is of tussen docent en leerling. Vanuit hier kunnen we waar nodig extra ondersteuning inzetten.