Persbericht van de Universiteit Utrecht en het Anna van Rijn College

104 vwo-scholieren beginnen aan U-Talent Academie

Ruim honderd leerlingen uit 5 vwo starten op 22 september met de U-Talent Academie, het nieuwe bètaprogramma voor talentvolle en gemotiveerde vwo-leerlingen van het Junior College Utrecht. De geselecteerde leerlingen volgen in 5 en 6 vwo een uniek verrijkend en verdiepend programma, zowel op de campus van de Universiteit Utrecht als op hun eigen school.

De U-Talent Academie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en 27 scholen voor voortgezet onderwijs. De universiteit en scholen werken al tien jaar samen in het Junior College Utrecht. De nieuwe U-Talent Academie biedt leerlingen een brede en diepgaande kennismaking met thema’s uit de bètavakken, een grondige oriëntatie op wetenschappelijk onderzoek, en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en studiehouding.

Extra uitdaging
Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen elke maand een speciaal ontwikkeld tweedaags lesprogramma. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit. Op de scholen bieden de eigen bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kunnen leerlingen op school uitdagende projecten uitvoeren, en krijgen zij de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden.

beta-avr-uu

Speciale programma’s
De prestaties van de best presterende leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs zijn relatief laag en bovendien dalen deze prestaties. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van de OECD. De U-Talent Academie biedt hier een antwoord op, en daagt getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit om te werken aan de grenzen van hun kennis en kunnen. De Nederlandse overheid streeft er immers naar om de komende jaren speciale programma’s te ontwikkelen voor de 20% best presterende leerlingen. De 27 scholen die deelnemen aan de U-Talent Academie geven nu al concrete vorm aan deze ambitie.

Enthousiast
Carin Cornelissen, docente biologie van het Anna Lyceum in Nieuwegein vertelt hierover: ‘Bij ons op het Anna hebben we de laatste jaren steeds meer bètatalenten. Deze leerlingen zijn leergierig en zoeken de uitdaging. Ze zijn erg enthousiast over het programma, omdat het én de mogelijkheid biedt om een aantal keer op de campus van de universiteit te mogen werken én op het Anna zelf aan talentontwikkeling te doen.’

Honours onderwijs
Sanne Tromp, directeur van het Junior College Utrecht, over de toekomstplannen: ‘De 104 leerlingen die nu starten, zijn de eerste deelnemers aan de U-Talent Academie. De komende jaren zal de instroom verder toenemen tot ongeveer 250 leerlingen per jaar. Deze leerlingen kunnen, na een succesvolle afronding van het programma, instromen in honours programma’s van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht ambieert dat in 2016 12% van de studenten het uitdagende honours onderwijs deelneemt. De U-Talent Academie helpt om deze ambitie te realiseren.’

Over het Junior College Utrecht
Het Junior College Utrecht (JCU) is een samenwerking van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Geneeskunde van de UU en van 27 scholen voor het voortgezet onderwijs. Verder werkt het JCU intensief samen met de faculteiten Natuur & Techniek en Educatie van de Hogeschool Utrecht. Het JCU is onderdeel van het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education.

Meer informatie

 • Voor inhoudelijke vragen over de U-Talent Academie kunt u contact opnemen met Sanne Tromp, directeur Junior College Utrecht,
  s.tromp@uu.nl
  , 030-2539819
 • Voor vragen over de studenten van het Anna van Rijn College kunt u contact opnemen met Wouter Luckel,
  w.luckel@annavanrijn.nl
 • Voor overige vragen: Tom de Kievith, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen,
  T.deKievith@uu.nl

  , 06-1366143