Inschrijven nieuwe leerling

Opeens is het dan zover! Uw kind zit in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd. Wij heten uw kind graag welkom in één van onze eerste klassen. 

U kunt uw kind bij ons aanmelden voor de volgende eerste klassen: brugklas mavo/havo, brugklas tweetalig mavo/havo, brugklas havo/atheneum, brugklas tweetalig havo/atheneum, eerste klas atheneum, eerste klas tweetalig atheneum en eerste klas tweetalig gymnasium.

In de brochure POVO procedure staat wat de basisschool doet en wat het voortgezet onderwijs doet.  

Uiterlijk donderdag 11 maart 2021 moet uw kind zijn aangemeld door de leerkracht in OT (Onderwijs Transparant). 

Heeft u vragen over de verschillende klassen of de aanmeldprocedure? Dan kunt u contact opnemen via tel. (030 60 40 900) en vragen naar: Anita Pauw, teamleider leerjaar 1 en 2 Anna Lyceum en leerjaar 1 Anna MAVO.  apauw@annavanrijn.nl