lyceum

Anna Lyceum/Albatros

Woensdag 11 december 2019: Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: bestemd voor groep 8 leerlingen en hun leerkrachten, 9.00 uur tot 13.00 uur.

Dinsdag 21 januari 2020: Voorlichtingsavond Anna Lyceum (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo voor ouders groep 8 en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.00-20.30 uur.

Dinsdag 28 januari 2020: Voorlichtingsavond Anna Lyceum mavo/havo brugklas, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo voor ouders groep 8 en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.00-20.30 uur.

Open Huis: zaterdag 8 februari 2020, 10.00 uur tot 13.00 uur.

 mavo

Anna MAVO/Flamingo

Woensdag 11 december 2019: Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: bestemd voor groep 8 leerlingen en hun leerkrachten, 9.00 uur tot 13.00 uur.

Woensdag 22 januari 2020: Voorlichtingsavond Anna MAVO: mavo/havo brugklas en tweetalige mavo/havo brugklas voor ouders groep 8 en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.00 uur tot 20.30 uur.

Donderdag 30 januari 2020: Voorlichtingsavond Anna MAVO: mavo/havo brugklas en tweetalige mavo/havo brugklas voor ouders groep 8 en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.00 uur tot 20.30 uur.

Open Huis: zaterdag 8 februari 2020, 10.00 uur tot 13.00 uur.

 

 delinie

Anna BTV De Linie

Donderdag 21 november 2019: Open lesmiddag 16.00 tot 18.00 uur (op inschrijving)

Open Huis: donderdagavond 6 februari 2020, 16.00-19.00 uur.

Donderdag 9 april 2020: Open lesmiddag 16.00 tot 18.00 uur (op inschrijving)

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven