Graag informeer ik u over het imago onderzoek dat binnenkort op het Anna van Rijn College van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder de ouders van de brugklasleerlingen, de medewerkers van het Anna van Rijn College en de brugklasleerlingen.

Doel van het onderzoek

Het Anna van Rijn College voert een grootschalig imago-onderzoek uit naar vier van haar vijf scholen/locaties (locatie de Linie valt buiten het onderzoek). Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat uw beeld van het Anna van Rijn College is. Wij willen onder meer van u weten hoe gekozen werd voor de school, welke motivaties er waren om voor de school te kiezen en hoe het beeld op dit moment is van de school. Aan medewerkers vragen we hoe zij de school en de diverse locaties zien, wat volgens hen redenen zijn om voor het Anna van Rijn College te kiezen en welk beeld zij van de school hebben. Aan de leerlingen worden ook vragen gesteld over hun reden(en) om voor de school te kiezen, maar ook worden hen (ondermeer) stellingen over de sfeer, het onderwijs en de begeleiding voorgelegd.

Wij hebben opdracht verleend dit onderzoek uit te voeren om aansluitend gericht verder te kunnen werken aan de kwaliteit van de school. We verwachten dat het onderzoek ons veel concrete ingangen zal aanreiken om dat te doen. Wij blijven vanzelfsprekend ook na het onderzoek in overleg met leerlingen en ouders over onze verdere stappen.

Werkwijze

Ouders en medewerkers krijgen in week 44 van DUO Onderwijsonderzoek per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 10-15 minuten in beslag. De brugklasleerlingen vullen de online vragenlijst op school in.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat voornamelijk uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden: ‘Past wel’, ‘Past niet’ en ‘Geen oordeel’. We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.

Privacy

DUO Onderwijsonderzoek garandeert de privacy van alle ouders, medewerkers en leerlingen. DUO Onderwijsonderzoek zorgt er voor dat uw persoonlijke mening niet bij anderen terecht komt. Uw ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek en DUO Onderwijsonderzoek zal het bestand met de antwoorden van alle ouders nooit aan het Anna van Rijn College afstaan. Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek ervoor dat in het rapport individuele ouders, medewerkers en leerlingen niet herkenbaar zijn. Uw antwoorden komen in geen geval direct bij ons terecht. U kunt de vragen dan ook zonder terughoudendheid beantwoorden.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Madelon van Duren (de projectleider van DUO Onderwijsonderzoek) u graag te woord: 030-263 10 80.

We hechten veel belang aan dit onderzoek om daar van te leren en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Uw steun is daarbij onontbeerlijk.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 
Met vriendelijke groet,

Math van Loo
Bestuurder Anna van Rijn College