Via deze weg willen wij u informeren over de huisvesting van BTV de Linie met ingang van komend schooljaar (2019 – 2020). Het is ons gelukt om vanaf komend schooljaar één schoolgebouw te realiseren voor klas 1 t/m 4, waar we onze kernwaarden kleinschaligheid, veiligheid en individueel maatwerk kunnen waarborgen. Het gebouw waar we naar toe verhuizen is een moderner gebouw dan het huidige gebouw aan de Acaciastraat, hierdoor is het een goede stap voorwaarts voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2019 zal BTV de Linie onderwijs verzorgen aan de Harmonielaan 1 te Nieuwegein. Tijdens het startgesprek met de mentor dat plaats vindt tijdens de eerste schoolweek na de zomervakantie (2 – 6 september) is er de mogelijkheid om het gebouw van binnen te bekijken.