In samenwerking met het ROC Midden Nederland en bedrijven organiseert de gemeente in de eerste week van oktober de Week van het Ambacht. Onder het motto ‘Nieuwegein maakt het!’ maken studenten kennis met maakbedrijven. Leerlingen krijgen een rondleiding, korte workshop, ontdekken waar hun interesse ligt en kunnen het eerste contact leggen voor een stageplek of werk. Wethouder Johan Gadella van Economische Zaken en directeur Arthur Janssen van Vlietjonge Staalhandel geven de aftrap op 3 oktober om 9.30 uur bij Vlietjonge Staalhandel. Nieuwegein organiseert de week om de goede arbeidsmarktperspectieven van de maakberoepen onder de aandacht te brengen.

Van 3 tot en met 6 oktober doen 1e jaars ROCstudenten Bouwkunde en Civiele Techniek en 4e jaars studenten van het Anna NEXT VMBO doen mee aan de Week van het Ambacht. Na een feestelijke opening voor de studenten en deelnemende bedrijven krijgen de leerlingen rondleidingen bij verschillende bedrijven in Nieuwegein. Aan het einde van de week nemen ze hun bevindingen mee terug naar school in de vorm van een vlog of verslag. Met de Week van het Ambacht willen de samenwerkende partijen studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Opening Week van het Ambacht ‘Nieuwegein maakt het’
Vliegjonge Staalhandel
3 oktober, 9.30 uur, Hollandhaven 1 in Nieuwegein

Wilt u ook deelnemen aan één van de rondleidingen en zien hoe de studenten de Week van het Ambacht ervaren? Hieronder vindt u het rooster van de bezoeken. U kunt per mail op persvragen@nieuwegein.nl doorgeven waar u aanwezig bent.

Samenwerking onderwijs en praktijk
De Week van het Ambacht biedt werkgevers en leerlingen de kans om te ontdekken wat er in Nieuwegein mogelijk is op het gebied van echt ambachtelijk werk en in de maakindustrie. Omdat Nieuwegein een krachtig ROC in haar stad heeft, liggen er kansen om onderwijs en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Met de jaarlijkse Week van het Ambacht ‘Nieuwegein maakt het’ en het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren draagt de gemeente bij aan versterking van deze samenwerking. Dit is ook als actiepunt benoemd in de nieuwe economische visie, waar de gemeente samen met de stad invulling aan geeft