Anna NEXT VMBO
en het Globe College

In Nieuwegein en Utrecht wordt op VMBO niveau met passie onderwijs gegeven. De besturen van het Globe College in Utrecht en het Anna NEXT VMBO in Nieuwegein zien kansen voor een samengaan van beide scholen en zijn daarom intensief met elkaar in gesprek gegaan om dit te onderzoeken.

Het Globe College aan de Grebbeberglaan in Utrecht is een open school, waar iedereen welkom is. Leerlingen die respect hebben voor zichzelf, voor een ander, voor hun spullen, voor hun omgeving en voor een andermans gedachtengoed (bijv. geloof), zitten lekker in hun vel en kunnen als volwaardig burger functioneren. Zij hebben de maatschappij iets te bieden, iets dat ertoe doet.

Het Anna NEXT VMBO aan de Harmonielaan in Nieuwegein is een breed beroepsgericht college voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde en theoretische leerweg. Voor alle leerwegen biedt Anna NEXT VMBO een beroepsgericht vak aan. Ondernemen en ICT zit in de genen. Op Anna NEXT VMBO voelen leerlingen zich snel thuis; er hangt een plezierige sfeer. Samen werken docenten, leerlingen en schoolleiding aan een veilige leeromgeving.

Het is een logische stap om samenwerking te zoeken tussen deze twee scholen die elkaar goed aanvullen. Door samen verder te gaan kunnen we een uitgebreider onderwijsaanbod bieden aan de leerlingen. We kunnen meer en beter gebruik maken van elkaars expertise, waardoor we nog betere kwaliteit kunnen leveren. En met de goede, bekwame enthousiaste medewerkers van beide scholen kunnen we het verschil maken en de nieuwste vmbo-school van de regio opzetten! Kansrijk onderwijs voor onze leerlingen met een goede doorstroom naar MBO en Havo.

Inmiddels is er naar aanleiding van een bestuurlijk onderzoek een intentieverklaring getekend voor een nieuwe school. Een nieuwe school die voor leerlingen en medewerkers ‘the place to be’ in Utrecht zal worden; dat is het doel!

Dit heeft als direct gevolg dat het Anna NEXT VMBO en het Globe College samen de werving starten voor het schooljaar 2019 – 2020. De leerlingen die zich aanmelden voor de eerste klas bij Anna NEXT VMBO en Globe College zullen samen les krijgen op de Grebbeberglaan 7 te Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de open dagen kunt u contact opnemen met het Globe College:

Globe College
Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht
T 030-5112000
www.globecollege.nl

Open huis

Zaterdag 2 februari van 10.00 tot 15.00 uur op de Grebbeberglaan 7 in Utrecht.

Informatieavonden

Vrijdag 1 februari, maandag 4 maart en maandag 8 april van 18.00 tot 20.30 uur op de Grebbeberglaan 7 in Utrecht.

Open lesmiddag

Samen met andere groep 8 leerlingen een dagje meelopen? Voor meer informatie ga dan naar de website van het Globe College en klik op deze link.