Gezonde
Schoolkantine

Op Anna MAVO en Anna Lyceum vinden we dat gezond eten en drinken gemakkelijk moet kunnen. Daarom vinden we het van belang dat je in de schoolkantine kunt kiezen voor ‘gezond’. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de snoepautomaten. Het aanbod is gevarieerd. Daarnaast is onlangs een waterpunt geïnstalleerd, zodat leerlingen ten alle tijden heerlijk koud water kunnen tappen. Op deze manier draagt Anna MAVO en Anna Lyceum bij aan een gezonde(re) omgeving:

Op school

Wij hebben geen frituur.
Wij verkopen geen energiedrankjes in de kantine of in de automaten.
Wij hebben afgesproken dat de kantinebeheerder ieder jaar het aanbod checkt via de Kantinescan van het Voedingscentrum, en deze uitkomst aan ons rapporteert. Als er nieuwe producten worden toegevoegd, dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan de criteria voor de ‘Betere keuze’.
Onze leerlingen kunnen zelf watertappen bij een watertap in de kantine.
Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school.

In de kantine

Onze schoolkantine voldoet aan de ‘Richtlijnen Gezonde Schoolkantine’. Het doel is om in 2018 de Zilveren Schoolkantineschaal te behalen en in 2019 de Gouden Schaal. Zilver betekent dat het aanbod ten minste voor 60% uit betere keuzes bestaat. Bij goud is de verhouding 80% betere keuzes ten opzichte van 20% minder goede keuzes.
De kantine biedt per aangeboden productgroep minimaal een betere keuze aan.
De kantine legt op de opvallende plekken alleen betere keuzes.
In de school wordt geen reclame gemaakt voor ongezonde producten.
In de kantine hangen posters over het aanbod en de gezonde kantine.

Automaten

Het aanbod in de automaten bestaat uit 80% gezondere producten tegenover 20% minder gezonde producten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Duurzaamheid

In de toekomst willen wij duurzame producten gebruiken, afval scheiden en minder plastic gaan gebruiken en een kantine creëren waarbij aandacht is voor milieu-, dier- of mensvriendelijke producten. We stimuleren een omgeving waarbij fietsen en lopen de standaard is.