We hebben twee collega’s uit Denemarken over de vloer die in het kader van job-shadowing het onderwijssysteem in Nederland komen bekijken. Ze zijn met name geïnteresseerd in de verschillende lesniveaus, onderwijs inclusiviteit en tweetaligheid. De rest van de week bezoeken zij nog lessen.