Zoals enkelen van u zich wellicht nog zullen herinneren, opende de toenmalig staatssecretaris van onderwijs, mevrouw van Bijsterveld, vier jaar geleden op onze school de eerste officiële tweetalige vmbo school in Nederland. Op woensdag 18 september hebben we de eerste Anglia diploma’s uitgereikt aan de lichting die vier jaar geleden begon met deze vorm van onderwijs. Het werd een feestelijke bijeenkomst waar de leerlingen trots hun graduation cap ontvingen en hun internationaal erkende Anglia certificaat.

We zijn ontzettend trots op onze leerlingen van wie maar liefst 98 % is geslaagd en vaak ook met uitstekende resultaten!

Congratulations to all of you!!!