Communicatie met ouders

Op het Anna van Rijn College vinden we een goede communicatie met ouders belangrijk. Daarom hebben we verschillende communicatiemiddelen en -organen om u als ouder betrokken en op de hoogte te houden.

Ouderavonden

Voor alle klassen worden er ouderavonden en ouderspreekavonden georganiseerd. Deze vinden op verschillende momenten gedurende het schooljaar plaats. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders /verzorgers van de leerlingen en is tegelijkertijd een klankbord voor hen. Door middel van de ouderraad zijn we in contact over belangrijke schoolzaken. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond. En vanzelfsprekend onderhoudt de ouderraad ook contact met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.