Communicatie met ouders

Op het Anna van Rijn College vinden we een goede communicatie met ouders belangrijk. Daarom hebben we verschillende communicatiemiddelen en -organen om u als ouder betrokken en op de hoogte te houden.

Ouderresonansgroepen

Ouderresonansgroepen zijn de voelsprieten van het Anna. Ouders bespreken met de schoolleiding wat goed gaat en wat beter kan. Want ook het Anna blijft leren en verbeteren. Met hulp van onze ouders! Er zijn ouderresonansgroepen op al onze scholen.

Ouderavonden

Voor alle klassen worden er ouderavonden en ouderspreekavonden georganiseerd. Deze vinden op verschillende momenten gedurende het schooljaar plaats. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. 

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders /verzorgers van de leerlingen en is tegelijkertijd een klankbord voor hen. Door middel van de ouderraad zijn we in contact over belangrijke schoolzaken. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond. En vanzelfsprekend onderhoudt de ouderraad ook contact met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.