Met een uitgebreide eindtoets Engels gaat een jarenlange wens van openbare basisscholen De Veldrakker en De Krullevaar uit Nieuwegein in vervulling. Op 1 juni komt de samenwerking met het Anna van Rijn College tot deze mijlpaal met het certificaat Xpress Yourself. Die dag kunnen de leerlingen van groep 8 laten zien wat zij vanaf groep 1 hebben opgestoken van de Engelse lessen op de basisschool. De leerlingen worden op van het Anna van Rijn College getoetst op vier onderdelen: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Voor het laatste onderdeel is er zelfs een heus taaldorp voorbereid. Na afloop krijgen alle leerlingen een certificaat met het niveau dat zij hebben behaald.

De toets is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een doorgaande lijn voor het vak Engels vanaf groep 1 van de basisschool tot en met de examenklas van het voortgezet onderwijs. Vakleerkrachten Engels Helen de Lange (basisscholen) en Dorien de Jonge (Anna van Rijn College) hebben nauw samengewerkt bij het ontwikkelen ervan. ´Aan deze toets kunnen we het niveau van de leerlingen die naar de brugklas gaan goed aflezen. Hierdoor kan het voortgezet onderwijs inspelen op de kennis en vaardigheid die de leerlingen al hebben opgedaan op het gebied van Engels,´ aldus Dorien de Jonge.

Op de twee basisscholen van Stichting Robijn wordt al jarenlang Engelse les gegeven vanaf groep 1. De leerlingen die de toets van Xpress Yourself gaan maken, hebben dus al 8 jaar Engelse les achter de rug. Helen de Lange: ´Op onze scholen is Engels een serieus vak waar structureel tijd voor is. Daarom is ook gekozen voor een vakleerkracht die de lessen geeft en niet de eigen leerkracht. Zo is de kwaliteit van de lessen gewaarborgd. Met het introduceren van de toets hebben we een prima meetinstrument en kunnen we onze lessen nog beter afstemmen op wat het vervolgonderwijs van de leerlingen vraagt, maar ook welk niveau het voortgezet onderwijs kan verwachten.’

Veel leerlingen van De Veldrakker en De Krullevaar kiezen voor tweetalig vervolgonderwijs. De leerlingen zijn zo vertrouwd met de taal dat ze zelfverzekerd zijn bij het spreken en genieten van de internationale contacten die ze hebben opgedaan tijdens internationaliseringsprojecten.

Op 3 juli krijgen de leerlingen in een officiële bijeenkomst hun Xpress Yourself-certificaat uitgereikt.