Afgelopen week zijn er verspreid over het land en in het politieke brandpunt Den Haag 150 scholieren bezig geweest om zich het metier van de Europese politiek eigen te maken. De leerlingen verdiepen zich in Europese onderwerpen uitbreiding van de unie of niet, cybercrime en privacy, stamcelonderzoek en ethische bezwaren, het glazen plafond, vergrijzing en uit de hand lopende kosten voor de gezondheidszorg.

In commissies wordt vanuit verschillende politieke en nationale achtergronden één oplossing gezocht voor de genoemde problemen. Eén van de deelnemers was Bas van Rooijen, leerling in 5 VWO van het Anna van Rijncollege, die de provincie Utrecht, samen met negen andere leerlingen van negen verschillende scholen vertegenwoordigde. Tijdens de debatten vertegenwoordigden zij Denemarken. Dat heeft Bas met zoveel verve gedaan, dat hij uitverkoren is om Nederland te gaan vertegenwoordigen op één van de drie internationale conferenties in het najaar van 2016 en het vroege voorjaar van 2017.

Samen met andere leerlingen van het Anna van Rijn College, die al eerder hebben deelgenomen aan de provinciale conferentie van het Model European Parliament, zal Bas ook de schooleditie van het European Parliament organiseren van 30 november tot en met 2 december. Een politiek talent in opkomst!

bas-van-rooijen-2