Kinderen (Nederlands, Marokkaans of van welke afkomst dan ook)  willen leren en een bijdrage leveren aan dit land. De samenleving en voor ons meer specifiek de school moet daar een veilige plek voor zijn. Het Anna van Rijn College wil die plek altijd bieden, met aandacht voor verschillen. Daarom neemt de school afstand van de uitspraken van Wilders en staat de school achter elke leerling, leerkracht en ouder, ongeacht hun afkomst.