De besturen van het openbaar primair en voortgezet onderwijs besluiten hun krachten te bundelen. Een samenwerking die onderwijskundig leidt tot verdere afstemming op het gebied van de doorlopende leerlijnen basisonderwijs -voortgezet onderwijs (taal, rekenen, ICT toepassingen). Op deze wijze bieden we leerlingen  meer kansen en vindt een nauwere samenwerking plaats om te komen tot betere leerresultaten. Op het gebied van tweetalig onderwijs werken de stichtingen al geruime tijd samen.

De organisatorische veranderingen binnen de beide stichtingen maken nu ook de weg vrij voor een gedeelde huisvesting. Bestuur en staf van beide stichtingen worden gehuisvest op de Albatros 1. Anna van Rijn had daar al het bestuursbureau. Het stichtingskantoor van Robijn sluit aan vanaf 1 maart 2014.

In de toekomst worden ondersteunende functies zoals secretariaten, personeelszaken en financiën gemeenschappelijk vormgegeven, waardoor de samenwerking ook op die gebieden nieuwe kansen biedt.