Een kleine impressie van het Anna van Rijn College waar de Anna MAVO en het Anna Lyceum
Open Huis 2018 had. Het was een mooie en goed bezochte open huis!