Onderwijs van de 21e eeuw, Anna van Rijn lezing haalt opnieuw topspreker naar Nieuwegein.

Nieuwegein heeft al 21 jaar de spraakmakende Anna van Rijnlezing binnen haar grenzen. Tal van gerenommeerde sprekers lieten hun bijdrage aan het maatschappelijk debat daar horen. Voor de Anna van Rijn Lezing 2015 is gekozen om aan te sluiten bij het grote belang van het onderwijs voor de toekomst van leerlingen. Waar leiden we ze voor op?  Veel ouders maar ook scholen zijn met die vraag bezig. Waar ligt de verbinding tussen onderwijs en economie. “Wat heb ik er an” zullen veel leerlingen zeggen. Heb ik mijn kind juist geadviseerd zullen veel ouders zich afvragen. Heeft het onderwijs en ook het Anna van Rijn College de bakens tijdig verzet met haar nieuwe internationaal georiënteerde onderwijsconcept gericht op maatwerk, met ruimte voor talentprogramma’s en een focus op nieuwe i c t- rijke didactiek. Heeft de school daarmee de skills van de 21e eeuw juist ingeschat? Wij zijn benieuwd  welke opvattingen professor van Lieshout daarover heeft.

 

De spreker van de 21e lezing

Voor deze lezing is niemand minder dan prof. dr. P. van Lieshout bereid gevonden de lezing uit te spreken. De heer van Lieshout heeft een lange carrière van maatschappelijke betrokkenheid.

avr lezingAan de Universiteit Utrecht – destijds Rijksuniversiteit Utrecht geheten – studeerde hij af in zowel de psychologie als de filosofie. Ook studeerde hij aan de Universiteit van Parijs (de Sorbonne) en de Universiteit van Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde hij in de sociale filosofie.

Van Lieshout was onder andere directeur-generaal gezondheidszorg op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van 2003 tot 2009 was hij voorzitter van de VPRO. Hij zat reeds vanaf 1996 in het bestuur van deze publieke omroep en heeft als redacteur-adviseur meegewerkt aan diverse tv- en radioprogramma’s.

Sedert 1 januari 2003 is van Lieshout lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar hij als raadslid onder andere verantwoordelijk was voor het rapport  Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland (2013). Daarmee een belangrijke bouwer aan het beleid van de Nederlandse regering op het gebeid van economie en samenleving

Aanmelden gratis via lezing@annavanrijn.nl

21e Anna van Rijn lezing: maandag 16 februari 2015

Dorpskerk Jutphaas, Nedereindseweg 3 in Nieuwegein

Aanvang; 20.00 uur, zaal open 19.30