Functie Orthopedagoog/schoolpsycholoog/gedragswetenschapper
Aantal FTE 0.6 fte
Werkdagen/tijden In overleg
Aanstelling Tijdelijk met uitzicht op vast met oog op groei aanstelling
Locatie Anna BTV de Linie
Inschaling 11
Werkzaamheden: –          Het voeren van intakegesprekken en daarbij komende      werkzaamheden (denk aan onder andere dossiervorming, dossieranalyse en contact met betrokkenen).

–          Het ondersteunen van mentoren bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen.

–          Het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek.

–          Het ondersteunen van het onderwijsteam ten aanzien van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een individuele leerling of een groep.

–          Het coördineren van de zorg.

–          Het implementeren en borgen van pedagogische en didactische vernieuwingen

–          Het voorzitten van MDO’s met ketenpartners.

–          Het adviseren in verwijzingen naar vervoglonderwijs.

Extra info m.b.t. werkzaamheden Anna BTV de Linie is een bovenschoolse tussenvoorziening voor alle VO – scholen binnen het samenwerkingsverband. Leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, starten hier voordat zij instromen op het regulier voortgezet onderwijs. Daarnaast komen leerlingen gedurende het schooljaar voor een tijdelijke onderwijsplek. Door de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen is sprake van een uitdagende leerlingendoelgroep. Er wordt gewerkt vanuit relatie zowel binnen het team als tussen medewerkers en leerlingen.
Functie-eisen Beschikbaar voor zij-instromers?

–          ja

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden

–          Een afgeronde opleiding Orthopedagogiek of Psychologie. Bij voorkeur in het bezit van een registratie (registerpsycholoog kinder- & jeugd NIP of NVO orthopedagoog of GZ-psycholoog BIG).

–          Vaardigheden: abstract denken, planmatig werken, beargumenteren, organiseren, zelfstandigheid, flexibiliteit, goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

–          Kennis hebben over de organisatie en werkwijze van een school.

–          Kunnen samenwerken met verschillende disciplines.

–          Kennis hebben van de sociale kaart en het onderwijsaanbod van de regio.

–          Kennis van de inrichting van het Nederlandse onderwijs.

–          Affiniteit met de doelgroep.

–          Kennis over handelingsgericht werken.

–          Kennis over groepsprocessen

Contact info Mw. A. Hylkema
Reageren Sollicitatie en CV sturen naar pzavr@annavanrijn.nl
Sluitingsdatum Dinsdag 5 maart 2019