welkom-blauw

Anna NEXT vmbo is een breed beroepsgericht college voor de basis- kader, de gemengde en theoretische leerweg. Voor alle leerwegen bieden we een beroepsgericht vak aan. Ondernemen en ICT zitten in onze genen. Op onze kleinschalige school voel je je snel thuis; er hangt een plezierige laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers goed aanspreken en je hoeft voor niemand bang te zijn. Samen werken we aan een veilige leeromgeving.
Daarom hebben we duidelijke regels, voldoende toezicht en consequente handhaving. Net als thuis, eigenlijk.

Goede begeleiding

Wij zijn erg enthousiast over de goede leerlingenbegeleiding die we op Anna NEXT vmbo kennen. Ons mentoraat weet zich te onderscheiden doordat er tenminste drie contactmomenten per week zijn tussen mentor en leerling. Het begint al met een startgesprek met mentor, leerlingen en ouders waarin duidelijk wordt wat de doelen van het komende schooljaar zijn. Zo nodig wordt er “expertise” ingezet. 

Praktijkgericht Beroepsonderwijs

Op een zo breed mogelijke manier willen we je helpen je talenten te ontplooien. Op school gaat het om meer dan kennis alleen. Al in de brugklas besteden we veel tijd aan creatieve en praktische projecten. Wij bereiden je voor op jouw toekomst; een vervolgopleiding en een baan. Leren door te doen, oefenen in de praktijk vanaf het eerste leerjaar.

Anna Experience

In de onderbouw maak je kennis met de beroepsprofielen uit de bovenbouw. Iedere week volg je een keuzevak. Hierdoor kan je aan het eind van het tweede leerjaar een goede keus maken, welke beroepsrichting je wilt volgen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan sport en ondernemerschap om tussen het leren door ook te bewegen en naar de toekomst te kijken.

Wil je meer informatie over Anna NEXT vmbo, lees dan meer over ons onderwijsconcept of download onze schoolgids.