Onderwijsconcept VMBO

Ondernemend leren: klinkt mooi, maar wat is het? We streven ernaar iedere leerling verantwoordelijk te laten zijn voor zijn eigen leerproces. Daar zijn 21st century skills voor nodig zoals flexibiliteit en digitale vaardigheden. We bieden maatwerk. In gesprekken met leerlingen wordt duidelijk waar hun talenten liggen. We zorgen voor een naadloze overgang naar het MBO of het havo door een goede doorlopende leerlijn. Het IT-college van het MBO aan de overkant huist zelfs bij ons! Uiteraard werken we  op onze IT-school met een laptop.

Onderbouw

In de Anna NEXT vmbo klassen worden leerlingen geplaatst die van hun basisschool een VMBO basis, kader of G/T advies hebben gekregen, al dan niet met een LWOO-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs). Tijdens het laatste jaar van de onderbouw (klas 2) word je door je mentor en de decaan begeleid bij het maken van studiekeuzes (richting, afdeling en niveau) voor de bovenbouw. Dit gebeurt op basis van de resultaten, werkhouding, inzet en inzicht. Ondernemend leren en ICT ondersteunen je eigen leerproces. Jij blijft “in control”!

Bovenbouw

Voor leerlingen zijn er legio keuzemogelijkheden op ons beroepsgerichte college en hun VMBO-opleiding sluit aan op het MBO. Leerlingen volgen vanaf het derde leerjaar een beroepsgericht vak. Hierin worden de ondernemers- en IT-vaardigheden en kennis van de beroepspraktijk verder ontwikkeld. De keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en verdieping. Het woord keuze zegt het al: leerlingen kiezen zelf waarin ze zich verbreden of verdiepen.

Het Anna van Rijn College biedt 5 beroepsgerichte profielvakken aan:

  • Mobiliteit en Transport
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Zorg en Welzijn
  • Dienstverlening en producten
  • Informatietechnologie (vmbo/IT voor leerlingen van de Theoretische Leerweg).

Voor meer informatie over de veranderingen binnen het VMBO per augustus 2016, ga naar http://vernieuwingvmbo.nl/ en klik op ‘voorlichting ouders/leerlingen’.

Welkom in de toekomst! Anna NEXT vmbo brengt je verder!