Anna van Rijn College is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Nieuwegein.
Wij bieden op vier locaties in Nieuwegein onderwijs aan voor vmbo, mavo, havo en vwo: Anna NEXT vmbo, Anna Mavo en Anna Lyceum. Een bijzondere school is de bovenschoolse tussenvoorziening Anna BTV De Linie: een LWOO locatie die in opdracht van het samenwerkingsverband leerlingen met meervoudige achterstanden opvangt voor de duur van maximaal 2 jaar (klas 1 en 2 van het VMBO). Daarnaast verzorgt Anna BTV De Linie eveneens voor het samenwerkingsverband de rebound voorziening Doorstart.

Missie
Onze missie is toegankelijk te zijn en onderwijs te bieden waarbij we echt aandacht hebben voor de leerlingen als personen. Het is onze taak om leerlingen voor te bereiden op hun rol als burger, als volwassen deelnemer aan de maatschappij. Daarom willen we hun talenten optimaal ontwikkelen en hen toerusten om flexibel om te gaan en zich aan te passen aan omstandigheden die continu veranderen. Zodat ze toegerust zijn om een volgende stap te zetten als ze Anna van Rijn met een diploma verlaten.

Visie
Om de talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen sluiten wij aan bij de leerbehoefte van de leerling. Geen enkele leerling is immers gelijk en leert in hetzelfde tempo of op dezelfde manier. Ons onderwijs is daarom zoveel mogelijk gepersonaliseerd en biedt maatwerk.

Anna van Rijn College is bekend om tweetalig onderwijs. Wij bieden voor mavo, havo en vwo een tweetalig onderwijsprogramma aan.

De Raad van Toezicht houdt volgens de uitgangspunten van de Code Goed Onderwijsbestuur toezicht op de bestuurder.

Wij zijn op zoek naar een

LID RAAD VAN TOEZICHT

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van deskundigheid en achtergronden. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij specifiek naar iemand met aantoonbare deskundigheid op het gebied van onderwijs.
Verder is verbondenheid en bekendheid met de regio een must, evenals een uitgebreid netwerk.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar aan het begin van de avond.

Denkt u een geschikte kandidaat te zijn voor de Raad van Toezicht van Anna van Rijn College, dan nodigen wij u van harte uit om vóór 26 maart 2018 uw motivatiebrief en CV te sturen aan:
e.goudkamp@annavanrijn.nl (bestuurssecretariaat Anna van Rijn College).

De eerste ronde gesprekken vinden plaats vanaf 18.00 uur op donderdag 12 april 2018.
De tweede ronde gesprekken vinden plaats vanaf 18.00 uur op dinsdag 17 april 2018.

Mocht u naar aanleiding van deze advertentie vragen hebben, dan kunt u zich ook wenden tot
mevrouw E. Goudkamp, telefoon 030 60 09 166.
Het is tevens mogelijk om bij haar een informatiepakket op te vragen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.