Functie (Hoofd) Roostermaker
Aantal FTE 0,8 – 1 fte
Aanstelling Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband.
Locatie Anna van Rijn College: Albatros/Flamingo, Nieuwegein
Inschaling In overleg.
Werkzaamheden:
 • In samenspraak met leden van het roosterteam opstellen van een planning van aanlevering van de voor het nieuwe lesrooster benodigde gegevens;
 • In overleg met de coördinator ICT beschikbaar stellen van de voor het roosterproces benodigde apparatuur, programmatuur c.q. formulieren aan de leden van het roosterteam;
 • In overleg met de coördinator ICT voorstellen doen aan de locatiedirecteur t.a.v. voor het maken van het lesrooster benodigde apparatuur en programmatuur;
 • Functioneel aansturen van de roostermakers;
 • Bewaken van de voortgang van het proces in overeenstemming met de gemaakte planning;
 • Analyseren van de beschikbare gegevens en presenteren van keuzes en dilemma’s aan de locatiedirectie;
 • Verder het maken van toetsroosters, surveillanceroosters, dagrooster (incidenteel). Werkzaamheden in samenspraak met de dagroostermakers van Anna Lyceum/MAVO en Anna VMBO en Anna De Linie.

 

Extra info m.b.t. werkzaamheden
 • Het ontwerpen van proefclusters en in overeenstemming met besluiten van de locatiedirectie invoeren van de clustering. Dit samen met locatiedirectie evalueren;
 • Het maken van proefroosters en in overeenstemming met besluiten van de locatiedirectie het maken van het definitieve rooster;
 • Overleggen met docenten en anderen die bij de uitvoering van het lesrooster betrokken zijn;

 

Functie-eisen
 • HBO werk en denkniveau;
 • Kennis en vaardigheid met roosterprogramma Zermelo of de bereidheid een opleiding hiertoe te volgen;
 • Ervaring met Foleta;
 • Inzicht in het proces van rooster maken, gebaseerd op ruime kennis en ervaring op dit gebied;
 • Inzicht in de relatie tussen lesroosters en onderwijskundige, matieriële en personele keuzes;
 • Kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde rooster(ondersteunings)programma’s en het gebruik maken van koppelingen naar andere toepassingsprogrammatuur (zoals profielkeuze, clustering, leerlingenadministratiesysteem); Magister, Cup en It’s Learning;
 • Kennis van de regels en criteria die op school gelden voor het opstellen van de roosters;
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
 • Vaardigheid in het maken en bewaken van planningen;
 • Vaardigheid in het aansturen van processen;
 • Vaardigheid in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;
 • Vaardig in het formuleren van mondelinge of schriftelijke adviezen op roostergebied;
 • Communicatieve vaardigheden.
Contact info De heer F.L. van de Gronden / locatiedirecteur Albatros
Telefoonnummer : 030-6040900
Reageren Sollicitatiebrief met CV naar PZAVR@annavanrijn.nl
Sluitingsdatum zondag 25 maart 2018