Hans Eijsink
  • Personeelszaken
  • Nieuws

Wij ontvingen het trieste bericht dat J.R.M. (Hans) Eijsink op woensdag 7 juni jl. is overleden, op de leeftijd van 69 jaar.

Hans heeft vanaf 1981 tot 2011 gewerkt bij het Anna van Rijn College.

 Hij was één van de drijvende krachten in de landelijke ontwikkeling van tweetalig onderwijs, zijn passie.

Wij hebben hem leren kennen als iemand die zeer betrokken was. Hans was een gewaardeerde, enthousiaste collega en vriend die zijn werk als Adjunct-Directeur met plezier en toewijding uitvoerde. Met veel collega’s en leerlingen had Hans een bijzondere band.

 Wij wensen Margreet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur en collega’s Anna van Rijn College, Nieuwegein