• Lidy van Hoorn
  • Nieuws

Een kleine impressie van het Anna van Rijn College waar de Anna MAVO en het Anna Lyceum
Open Huis 2018 had. Het was een mooie en goed bezochte open huis!